Proč se pořád zvedají ceny papírových produktů?

...a 5 tipů, jak si to vysvětlit

Vážení zákazníci,

 

zdravím Vás v době, kdy teplé a suché počasí je v plném proudu, až nám to není milé. Vzhledem k tomu, že při výrobě papíru a celulózy je potřeba extrémní množství vody, současné sucho je pro nás alarmující, ale snad celosvětově bude vody dost ☹

Nicméně výrobci papíru nám stále mnoho radosti nepřinášejí, neboť více či méně plynulé navyšování cen vstupní suroviny stále pokračuje. Nejvýraznější zvedání je v oblasti dodávek termo a ofsetových papírů.

 Je pravdou, že objektivní důvody pro tato navyšování ze strany výrobců jsou.

Cena celulózy na světových trzích stále stoupá (jen za rok 2017 meziročně + 17 % a stále pokračuje i v roce 2018) mimo jiné i kvůli vyprodaným kapacitám výrobců celulózy mimo evropské trhy. Nová výrobní kapacita pro výrobu celulózy se staví v Jižní Americe, tím by se měla situace zlepšit i na evropském trhu, ale prognóza je nejdříve v 2. polovině 2019.

Extrémně se zvýšily ceny chemické látky Leuco, která se používá do termo vrstvy na pokladních kotoučcích a je klíčová pro udržení vlastností termo papírů v produkčních zařízeních. Růst cen zapříčinil akutní nedostatek dodávek této chemikálie z Číny, což byl důsledek uzavření výrobních kapacit na přímý příkaz vlády, a to z ekologických důvodů. Nové ceny tohoto produktu jsou hlášeny se zvýšením až o 800 %!

     V neposlední řadě se v Evropě stále více akcentuje potřeba a důležitost ekologického chování a tím vzrůstá i spotřeba papíru obecně. Bohužel tento trend poněkud zaostává za výrobními kapacitami v Evropě a zejména v oblasti termopapíru je znát jejich citelný nedostatek. I my jako výrobci a zpracovatelé  v České republice jsme nuceni čelit restriktivním omezením v dodávkách napříč celým spektrem dodavatelů a zvýšením nákupních cen meziročně až o 35 %.

Nedostatečné kapacity jsou i v dodávkách novinového papíru, který se používá jako levný obalový papír. Logicky, noviny se tisknou stále méně a tím i klesá produkce novinového papíru.


Máme před sebou léto a předpověď není dobrá – ceny papíru budou stoupat i nadále.

Věřím ale, že společně s Vámi zvládneme vše, napište mi :-) .

Ludmila Ludvíková, obchodní ředitelka Stepa s.r.o.