Historie firmy

Je tomu již více než 25 let co Ing. Jiří Tecl a Milan Šulák založili společnost Stepa.

 

Stepa s.r.o. vznikla v roce 1992, kdy zahájila výrobu v pronajatých prostorách s osmi zaměstnanci.
Původním výrobním programem byla převážně výroba kotoučků z papíru do registračních pokladen, faxů a různých měřicích přístrojů. S postupným rozšiřováním výroby, nákupem další technologie a zvyšováním počtu zaměstnanců došlo v roce 1994 k přestěhování firmy do areálu závodu firmy TESLA. Výrobní plocha 360m2 tak umožnila několikanásobně zvýšit produkci firmy.

 Přesto výroba v náhradních prostorách nesplňovala požadavky na moderní způsob řízení, tok materiálu ve výrobním procesu a podmínky pro obchod a expedici. Dalšímu rozšíření firmy bránily malé výrobní a skladovací prostory, náročná doprava výrobků a malé prostory pro expedici. Vedení firmy proto vypracovalo studii na výstavbu nového výrobního areálu. Výstavba byla zahájena v roce 1997 a ukončena v dubnu roku 1998 přestěhováním výrobní technologie. Nyní je ve firmě zaměstnáno přes sto zaměstnanců, kteří se podílí na výrobě, malo i velkoobchodní a administrativní činnosti.

S využitím nové technologie došlo ke značnému rozšíření výrobního sortimentu firmy. Hlavním výrobním programem je i nadále výroba kotoučků do registračních pokladen, měřicích a lékařských přístrojů. Technologie čtyřbarevného potisku metodou flexo nám umožnila výrobu různých balicích papírů, přebalů, kotoučků do pokladen s reklamním potiskem, ... . Příčným řezáním pomocí archovačky jsme rozšířili sortiment o archy a formáty. Nemalou část výroby dnes zabírají Služby ve výrobě. Jedná se především o dělení podélným řezáním, převíjení na menší průměry a již zmíněné archování. Spolu s velkoobchodem tak dokážeme našim zákazníkům nabídnout bohatý sortiment výrobků, zboží i služeb.

Na úplném začátku  Budova staré Tesly Lanškroun  Nová budova