Opatření v návaznosti na šíření koronaviru

PROVOZ ÚSEKU ZÁSOBOVÁNÍ A EXPEDICE

V návaznosti na vývoj související s rozšířením koronaviru a doporučením bezpečnostní rady státu ČR zavádíme zvýšená pravidla hygieny v prostorách firmy STEPA s.r.o.:

S cílem maximálně ochránit pracovníky STEPA s.r.o. žádáme dodavatele o dodržování níže stanovených pravidel:

  1. Řidiči, kteří se v předešlém období pohybovali v rizikových oblastech a vykazují symptomy nemoci, nemají přístup do prostor závodů.

 

  1. Řidiči budou mít před vystoupením z vozu zakrytá ústa a nos. Nasadí si respirátor, roušku nebo si nos a ústa zakryjí šátkem. Ústa a nos budou mít řidiči zakryté po celou dobu, kdy budou v areálu společnosti.

 

  1. Řidiči si umyjí ruce při vstupu do prostoru expedice/závodu.

 

  1. Řidičům není dovoleno zdržovat se v prostorách firmy jinde než na pro ně vyhrazených místech - v prostorách expedice, a to jenom na nezbytně nutné úkony. Zbývající dobu naložení/vyložení budou řidiči pobývat ve voze.

 

  1. Řidičům není dočasně povolen vstup do budov firmy STEPA s.r.o..

 

Děkujeme za dodržování nastavených pravidel a proaktivní přístup při ochraně zdraví zaměstnanců!!!

 

Pavel Šípek

Vedoucí expedice a skladu

 

Vedoucí expedice a skladu