Technická data

 • Dráhy papíru - směr vláken

  Při výrobě papíru se vlákna papíroviny orientují převážně ve směru chodu papírenského stroje. Ze vzniklé mateřské role papíru jsou pak vyřezávány archy, které se podle směru vláken rozlišují na archy s úzkou dráhou nebo archy se širokou dráhou. Vlastnosti papíru s rozlišnými dráhami vláken se liší, což je při zpracování papíru mnohdy důležité znát.

  Více
 • Přímopropisující papíry NCR

  Přímopropisující papíry NCR nebo také samopropisovací papíry pracují na základě reakce mezi zapouzdřeným barvivem a vrstvou kaolínu. Mikropouzdra s barvivem při zvýšeném tlaku (průpisu) praskají a barva s kaolínem reaguje. Jednotlivé papíry CB, CF, CFB, SC, SC/CB se mezi sebou liší funkčními vlastnostmi.

  Více
 • Druhy papírů pro výrobu vlnité lepenky

  Vlnitá lepenka je vyráběna lepením rovného papíru (krycí papír) a zvlněného papíru (vlna). Podle počtu vrstev je dělena na 2-vrstvé lepenky, 3-vrstvé, 5-vrstvé a 7-vrstvé (viz obrázek níže). Vždy se střídá rovná vrstva s vlnou.

  Více
 • Umístění motivu při potisku

  Grafické znázornění možností umístění motivu při potisku role papíru.

  Více