Přesné a ostré řezání

Záměna vrstev kotoučku

Při manipulaci s {kotoučkem} (např. při vkládání do pokladny) může dojít k nevědomé záměně vrstev kotoučku. To má za následek nesprávnou funkci kotoučku, který přestává být přímopropisujícím.

záměna vrstev

Ze schematického obrázku je patrné, jak může k záměně dojít. Vrchní vrstva (pro přehlednost zabarvená) plní na počátku funkci originálu (obr. č.1). Po obtočení se však tato vrstva dostává do spodní pozice a stává se kopií (obr. č.4). Kotouček tak ztrácí propisovací vlastnosti.