Umístění motivu při potisku

Grafické znázornění možností umístění motivu při potisku role papíru.

potisk role