Slide Slide Slide Slide

Pokladní kotoučky termo

Každý, kdo používá moderní pokladní nebo váhový systém, platební terminál nebo vybírá z bankomatu, se nevyhnutelně setká s pokladními kotoučky z termo papíru (termopásky). Princip termo potisku spočívá v tom, že tisková hlava obsahuje řadu polovodičových topných tělísek, které se zahřívají průchodem elektrického proudu a při styku s termo citlivou vrstvou papíru výrazně mění barvu (černá).

Nejčastěji prodávané šíře pokladních kotoučků jsou 80 mm a 57 mm .

Ty se hodí především pro tisk pokladních účtenek nebo potvrzení z platebních terminálů. Na tyto šíře termopásky navazuje celá škála dalších možností definovaná produkčním zařízením, ve kterém je pokladní kotouček používán, ať jde o pokladní, váhový či jiný systém.

Nové technologie umožnily vyvinout v souvislosti se zavedením EET nový typ pokladních kotoučků ECL (Extra core less), které jsou bezdutinkové a umožňují spotřebiteli řadu významných úspor, od časových až po finanční.

Pro reklamní nebo prezentační účely lze pokladní kotoučky z termo papíru po obou stranách  potisknout technologií ofsetového či flexo tisku. Barevný potisk pokladního kotoučku je výhodnou a účinnou reklamou pro prezentaci produktů nebo společností (potisk loga). Potisky termopásky mohou mít také bezpečnostní charakter. Využívají se především proti falšování dokladů např. jízdenky pro autobusovou dopravu, vstupenky apod.