Menu

Dráhy papíru - směr vláken

Při výrobě papíru se vlákna papíroviny orientují převážně ve směru chodu papírenského stroje. Ze vzniklé mateřské role papíru jsou pak vyřezávány archy, které se podle směru vláken rozlišují na archy s úzkou dráhou nebo archy se širokou dráhou. Vlastnosti papíru s rozlišnými dráhami vláken se liší, což je při zpracování papíru mnohdy důležité znát.

Papír je materiál vyráběný zhutněním vlákna. Vlákna papíroviny se při výrobě papíru orientují převážně ve směru chodu papírenského stroje. Ze vzniklé mateřské role papíru jsou pak archy vyřezávány způsobem, který je načrtnut na schematickém obrázku.

Řezání archu

Archy, které jsou vyříznuty z mateřské role se podle orientace vláken dělí na archy se širokou dráhou - BBarchy z úzkou dráhou - SB.

BB - Široká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s krátkou stranou archu.
SB - Úzká dráha: vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou stranou archu.

 

K čemu je důležité vědět, jakou dráhu vláken má arch papíru?

Vlastnosti papíru se s rozlišnými dráhami vláken liší. Například při zatížení tahem je papír po směru vláken pevnější.

Při tisku se papír úměrně s nasáknutím vlhkosti roztahuje. Po směru vláken je změna rozměrů méně citelná, zatímco kolmo ke směru vláken se papír roztahuje mnohem víc. Toto je důležité vědět zvláště při vícebarevném potiskování a soutisku barev.

V knihařství je důležité respektovat dráhu vlákna při ohybu papíru. Vlákno musí být orientováno ve stejném směru jako ohyb, jinak se v místě ohybu zlomí a na hřbetu obálky nepříjemně popraská.

arrow-right