Menu

Přímopropisující papíry NCR

Přímopropisující papíry NCR nebo také samopropisovací papíry pracují na základě reakce mezi zapouzdřeným barvivem a vrstvou kaolínu. Mikropouzdra s barvivem při zvýšeném tlaku (průpisu) praskají a barva s kaolínem reaguje. Jednotlivé papíry CB, CF, CFB, SC, SC/CB se mezi sebou liší funkčními vlastnostmi.

Co jsou přímopropisující papíry NCR?

Laicky řečeno se jedná o kopírovací papíry bez potřeby použití tzv. kopíráku (uhlového papíru). Používají se při psaní na psacím stroji, v jehličkových tiskárnách nebo při psaní rukou. Asi nejčastěji se s nimi setkáváme u formulářů se samopropisujícími kopiemi. Společnost STEPA s.r.o. je využívá při výrobě přímopropisujících pokladních kotoučků.

Přímopropisující papíry NCR (samopropisovací papíry) pracují na základě reakce mezi zapouzdřeným barvivem a vrstvou kaolínu. Mikropouzdra s barvivem při zvýšeném tlaku (průpisu) praskají a barva s kaolínem reaguje.

První papíry NCR (No Carbon Required paper) byly vyvinuty firmou National Cash Register Co. Velkou zásluhu na tom měli zvláště dva chemici společnosti NCR Corporation a to Lowell Schleicher a Barry Green, když v roce 1953 objevili techniku přípravy mikropouzder.

Dle druhu vrstvy reagující na tlak jednotlivé papíry nazýváme CB (Coated Back), CF (Coated Front), SC (Self Copy), CFB nebo SC/CB. Jednotlivé papíry CB, CF, CFB, SC, SC/CB se mezi sebou liší funkčními vlastnostmi.

 

Přímopropisující papíry CB, CFB, CF

Propisovací schopnosti papírů CB a CF jsou na sobě závislé. Vrchní přímopropisující papír CB je na své spodní straně potažen vrstvou mikrokapslí s barvotvornou látkou. Naopak druhý papír CF je na své horní straně opatřen aktivní kaolínovou vrstvou. Takto dochází ke stálému dotyku obou vrstev. Vrstvy však reagují pouze v případě tlaku.

Při průpisu dochází v místě dotyku papírů zvýšeným tlakem (hrotem tužky, úderem jehličkou tiskárny, ...) k prasknutí mikrokapslí vrstvy CB, z nich se uvolní barvotvorná látka, která okamžitě reaguje s aktivní kaolínovou vrstvou CF a tím vzniká na CF papíru otisk. Na vrstvě CB není reakce viditelná.

Přímopropisující papír

CFB papír je využíván v případě, kdy je třeba více kopií. Na vrchní straně je opatřen vrstvou CF a na spodní straně vrstvou CB. Plní tak současně funkci CB papíru i papíru s vrsvou CF.

Z výše popsaného je zřejmé, že propisovací schopnosti papíru CB a CF jsou na sobě závislé. Pokud by papír CB nebo CF byl kombinován s jiným papírem, k průpisu by nedošlo.

 

Kontaktujte nás

arrow-right