Menu

Zapojili jsme se do projektu „Zodpovědná firma“

20230714 120711

V rámci CSR se firma STEPA zapojila do osvětového programu „Zodpovědná firma“,
která má za cíl zlepšit podmínky pro třídění odpadu v českých firmách a zvýšení informovanosti v oblasti správného nakládání s odpady, a to nejen v administrativních prostorách firmy, ale i v běžném každodenním životě.

hlavni dvere

 

Organizátorem projektu je EKO-KOM, a.s. autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru. Tento systém zajišťuje plnění zákonných povinností pro 81% obalů uváděných na trh v ČR. Díky tomu je EKO-KOM, a.s. uznávanou autoritou v oblasti odpadového hospodářství.

 

Snimek obrazovky 2023 07 19 151359

arrow-right