Menu

Technická data

Druhy hlazených papírů

Jedním z klíčových rozdílů mezi typy papíru je proces a stroj, na kterém se papír vyrábí.

Formáty papírů

Nejznámější řadou formátů je základní řada A. Jedná se například o formáty A3, A4 nebo A5, s kterými se běžně setkáváme u časopisů, sešitů, výkresů, atp. Dalšími často používanými řadami jsou formátové řady B (B0, B1, B2,...), řady C a D. Formáty řady C jsou používány hlavně pro obálky.

Výpočet hmotnosti archů

Hmotnost archu papíru lze spočítat s pomocí jednoduchého vzorce. Stačí k tomu informace o plošné hmotnosti (neboli gramáži) a formátu papíru (např. A4). Nejenže je to velmi jednoduché, ale navíc jsme již některé hodnoty pro Vás vypočítali a zaznamenali do přehledné tabulky.

Dráhy papíru - směr vláken

Při výrobě papíru se vlákna papíroviny orientují převážně ve směru chodu papírenského stroje. Ze vzniklé mateřské role papíru jsou pak vyřezávány archy, které se podle směru vláken rozlišují na archy s úzkou dráhou nebo archy se širokou dráhou. Vlastnosti papíru s rozlišnými dráhami vláken se liší, což je při zpracování papíru mnohdy důležité znát.

Přímopropisující papíry NCR

Přímopropisující papíry NCR nebo také samopropisovací papíry pracují na základě reakce mezi zapouzdřeným barvivem a vrstvou kaolínu. Mikropouzdra s barvivem při zvýšeném tlaku (průpisu) praskají a barva s kaolínem reaguje. Jednotlivé papíry CB, CF, CFB, SC, SC/CB se mezi sebou liší funkčními vlastnostmi.

Druhy papírů pro výrobu vlnité lepenky

Vlnitá lepenka je vyráběna lepením rovného papíru (krycí papír) a zvlněného papíru (vlna). Podle počtu vrstev je dělena na 2-vrstvé lepenky, 3-vrstvé, 5-vrstvé a 7-vrstvé (viz obrázek níže). Vždy se střídá rovná vrstva s vlnou.

Umístění motivu při potisku

Grafické znázornění možností umístění motivu při potisku role papíru
arrow-right